عکس کوفته تبریزی اصل
پرواز
۱۵۰
۱.۷k

کوفته تبریزی اصل

۵ اسفند ۹۷
فرصت زندگی کمه...
بزرگواررتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش تا برنجانی...
زندگی زیباست!

این کوفته خوشمزه رو با رسپی خانم نائبی عزیزم درست کردم
تقدیم به نگاه گرمتون
...
نظرات