عکس ترامیسو
بهرامیTABRIZ
۲۰
۲۸۰

ترامیسو

۱۱ اسفند ۹۷
ایتم از تیرامیسو من واسه پاگشای دختر عموم طعمشون عاای شده بود قلبای روشم از مرنگ هستش که درست کردم
...
نظرات