کیک خامه ای | سرآشپز پاپیون
عکس کیک خامه ای
سپیـــــده
سپیـــــده
۵
۱۸۴

کیک خامه ای

۲۰ اسفند ۹۷
💕💕
‌یک لحظه تصور کن کودکت درکنارت نباشد
آیا بازهم برایش حوصله نداشتی؟
بازهم برای بازی کردن با او بهانه می آوردی؟
بازهم منتظر خوابیدنش می شدی تا نفس راحتی بکشی؟
بازهم...بازهم...

یا اینگونه می شدی

تمام کارهایت راتعطیل می کردی و تمام وجودت را وقف این کودکی که خدا به تو عنایت کرده می کردی ولحظه لحظه از وجود او شاد می شدی
و مینشستی وفقط نگاهش می کردی و به لجبازی هایش میخندیدی
وجیغ وداد وگریه هایش هم برایت لذت بخش می شد

براستی اگر اینگونه به بچه هایمان نگاه کنیم قدر این امانت الهی را خواهیم دانست و طور دیگری پدری و مادری خواهیم کرد
...
نظرات
سایر کاربران
عشق همسر و دختر گلم کیک و دسردرست کردن رودوس دارم بیشتر دسروکیک هارو به عشق همسرعزیزم درست میکنم
گلچین هستم از شهر زیبای ارومیه مهندس صنایع غذایی ام و یه دختر ۸ ساله دارم ممنون که به پیجم سر میزنید
خودت باش دنیااصالت را ستایش میکند.
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
پیج اینستاگرام zahra_kiapour
کاربر فعال سرآشپز پاپیون