عکس خورش چغاله بادام
m.tahmoresiii
۴۷
۸۷۹

خورش چغاله بادام

۲۹ فروردین ۹۸
زن موسیقی ست...
نُت به نُت عشق...
سمفونی آرامی که همه ی تو را می بَرد...
تا مرز بوسه و آغوش...
جایی که با هر دوستت دارم مست می شوی...
رها...
میان زمین و آسمان ها...
...
نظرات