عکس کیک بهاری
مری
۱۵
۵۷۷

کیک بهاری

۱ اردیبهشت ۹۸
شخصی مسجدی ساخت بهلول ازاوپرسید:
مسجد رابرای رضای خدا ساختی یااینکه بین مردم شناخته شوی؟
شخص پاسخ داد:
معلوم است برای رضای خداوند!
بهلول خواست اخلاص شخص رابیازماید.
در نیمه های شب بهلول رفت وروی دیوار مسجد نوشت این مسجد را بهلول ساخته است.
صبح که مردم برای ادای نماز به مسجد آمدند نوشته روی دیواررا میخواندند و میگفتن خداخیرش بدهد چه انسان خَیِری آن شخص طاقت نیاورد وفریاد سر داد ایُّهاالناس بهلول دروغ میگوید!
این مسجد رامن ساختم، من از مال خود خرج کردم وشما اورا دعای خِیر میکنید!
بهلول خندید وپاسخ داد:
معامله تو باخلق بوده نه باخالق
بیاید در زندگی خویش باخدامعامله کنیم نه باچشم مردم.
📒✏نظرت؟؟

#کیک#بهاری#مری#پز#
...
نظرات