عکس ته انداز کوکو سبزی?
Setia
۱۰
۲۶۶

ته انداز کوکو سبزی?

۷ اردیبهشت ۹۸
برنج آبکش میکنم، مایع کوکو سبزی که آماده کردم، کف ماهیتابه پخش کردم و بعد گوجه فرنگی ها روش چیدم و در آخر برنج را ریختم.
...
نظرات