عکس کرم موزی
نیکا
۳۳
۱.۲k

کرم موزی

۹ اردیبهشت ۹۸
#کرم موزی بارسپی خانم آقامحمدممنونم ازرسپی خوب ایشون 🙏🏻😍🌷
اشخاصی که صبر می کنند تا اوضاع و شرایطِ عالی از راه برسد
هرگز کاری را به انجام نمی رسانند !
زمانِ مطلوب برای عمل همین حالاست .
اشخاصی که در دست به خطر زدن ، تردید می کنند و از آن احتراز می جویند زیرا همه ی امکانات را در اختیار ندارند ، هرگز به جایی نمی رسند .
...
نظرات