عکس لگمات لقمات
roya.del
۱۹
۳۹۶

لگمات لقمات

۲۱ اردیبهشت ۹۸
سه پیمانه ارد الک شده
یک و نیم ق غ خمیر مایه
یک ق چ خ پکین پودر
سه ق خ سرپر شیر خشک
سه ق خ روغن مایع
یک ق چ نمک
یک ق خ شکر
دو ونیم ق غ نشاسته
اب ولرم ب مقدار کافی
همه ی مواد رو باهم مخلوط کنید سپس کم کم اب ولرم اضافه کنید تاجایی که خمیر خوبی بدست بیاد
خمیر نباید زیادی سفت یا زیادی شل باشه
برای داشتن لگمات یاهمون لقمات زعفرونی هم به موادش دو قاشق زعفران دم کرده اضافه کنید تاهم خمیرتون رنگش زرد باشه هم طعم زعفران به خودش بگیره
خمیر دو به مدت دوساعت بزارید جای گرم استراحت کنه بعد هم توی روغن داغ سرخ کنید
و بهش شهد یا عسل بزنید
...
نظرات