عکس شیرینی قارچی
فاطمه قادری
۹۲
۹۶۲

شیرینی قارچی

۳ تیر ۹۸
خیلی دوست داشتیم خوشمزه بود👍
با اینکه من از مارگارین استفاده کردم ولی بازم یه ذره خیلی کم طعم کره توش معلوم بود.
که البته واسه ما مهم نبود چون ما طعم کره رو دوست داریم😊❤
...
نظرات