عکس باقلوای پسته
کافه عصرونه
۳۰
۱.۸k

باقلوای پسته

۲۲ تیر ۹۸
برای آنان که باید، جایی باشید تا در شما آرام بگیرند، به چیزی فکر نکنند، نفس تازه کنند.
جای دنج یار باشید و رفیق خوب.

شبیه بالکنی باشید که تنها نقطه‌ای از خانه است که می‌توان در آن نشست و ماه را دید، شبیه آن نیمکتی باشید که در انتهای پارک زیر درخت شاهتوت سایه‌ای بزرگ دارد و سنگفرش های پارک‌ به آنجا راهی ندارند،
شبیه یک خانه‌ی قدیمی باشید، که نمای آجریش را پیچک‌ سبزی پوشانده و در انتهای بن‌بست در سکوتی عجیب است، انگار نه انگار که در شهر است؛
خلاصه برای بعضیا گوشه‌ی دنجشان باشید.

#صابر_ابر
...
نظرات