عکس کله پاچه خانگی
vida.k
۳۴۲
۱.۲k

کله پاچه خانگی

۷ مرداد ۹۸
صبحانه روز جمعه. خونه مامان گلم.
یه نکته ای رو بگم براتون که یکی از آشناهای همسرم که توی کله پزی کار میکنه بهم گفته. وقتی کله پاچه رو بار گذاشتید چند تا دونه نخود هم بندازید توی دیگ. و دو تا پیاز بزرگ
من خودم فقط یکم از گوشت پشت کله اش و بناگوشش رو میخورم. اونم بعد از ازدواج و با اصرارهای همسر جان. خداییش بوش اصلا خوب نیست. 😷 برای گل پسرم هم آب مغز تریت کردم با نون لواش. دوست داشت خیلی
...
نظرات