زرشک پلو با مرغ | سرآشپز پاپیون
عکس زرشک پلو با مرغ
zeinab
zeinab
۱۰
۲۵۴

زرشک پلو با مرغ

۳ شهریور ۹۸
...
نظرات
سایر کاربران
برای هیچ چیز شتاب نکنید وقتش که برسد آنطور ک باید خودش اتفاق می افتد
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
یه مادر فعال در زمینه آشپزی وخیاطی وبافندگی ورود من به پاپیون اردیبهشت 94 ساکن الیگودرزپیج اینستاvanillacake.aligudarz@
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار
ایـنـقـدر مـرگ رو دوسـت دارمـ کـه مـرگ از مـنـ مـتـنـفـر شـده!!