عکس کیک اسفنجی تولد
محمدمهدی
۳۹۱
۱.۶k

کیک اسفنجی تولد

۹ شهریور ۹۸
این کیک تولدپسرم نفسم😙😙 خواستم ازبیرون براش بگیریم پسرم قبول نکرد گفت مامان بایدحتماخودت درست کنی منم بهترین مادرودلسوز😆😆😆😆دلم نیومدواسش درست نکنم جاتون سبز عالی بودخیلی زحمت داشت اماارزشش داشت پسرم خیلی خیلی خوشحال شدببخشیداگه خوب نشده شمازیباببینید 😙😙ازعزیزانی که تولدپسرم تبریک گفتن یه دنیاممنونم واقعا نمیدونم چطورتشکروجبران کنم خیلی خیلی خوشحال شدم یه دنیادوستتون دارم 😙😙😙😙😙
کیک اسفنجی #تولد#
...
نظرات