عکس خورش آلو هویج

خورش آلو هویج

۲۹ شهریور ۹۸
روزی که دختر دار بشم
به دخترم میگم منتظر نباش کسی خوشبختت کنه،
خودت برو دنبال خوشبختی ...
بهش میگم دخترم تو قراره روزی مستقل بشی ...

نه من نمیخوام بهش بگم که آخرین مرحله موفقیت
یک "دختر" توو مملکتمون
عروس شدنو خونه بخت رفتنه !!!!!

نمیخوام دم به دیقه تو گوشش بخونم
قراره روزی مادر بشی ...
بهش میگم عروسکم تو قراره انسان موفقی بشی و تو
این راه نیازی نداری که عروس بشی، احتیاجی نداری
مردی با اسبی سفید و این چرت و پرتا بیاد دنبالت !

مشکل ما اینه که تو گوش بچه هامون از کودکی هی
میخونیم؛ هی تکرار میکنیم که نهایتا یکی میاد میگیرتت!
باور کنید موفقیت یک بانو در گروی
"عروس شدن" و "مادرشدنش" نیست ...

به دخترامون یاد بدیم ...💙💙
🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠

#نهار # خورش آلو هویج # چلو ساده آبکشی #سبزی#
😋😋😋😋😋😋😋😋😋

 
...
نظرات