عکس لیمو شکری
منیژه
۴۳
۱.۱k

لیمو شکری

۱۷ مهر ۹۸
🌺 هیچ وقت قرصایی که
🍀 حال آدمو خوب میکنن✨
🌺 جای خوبایی که
🍀 دل آدمو قرص می کنن رو
🌺 نمی گیرن...

❤️ تقدیم به خوبایی که
❤️ وجودشون گرمابخش زندگیست
...
نظرات