عکس #دونات 
#پیراشکی
roya.del
۱۱
۱۷۹

#دونات #پیراشکی

۱۹ مهر ۹۸
چه قدر خوبه که
بعضي آدماي خوب

بدون اينکه خودت بفهمي
توي زندگيت ظاهر ميشن

و زندگيت رو تغيير ميدن
اون وقته که ميفهمي

♡خداخيلي وقته جواب دعاهاتو
بافرستادن بنده هاش داده ♡
...
نظرات