عکس کوفته
کورد بانو
۱۷۲
۲.۷k

کوفته

۱۷ آبان ۹۸
گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم.. آرام و آسوده.. مثل ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب است🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂😔😔😔
🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁
امروز برایت اینگونه دعاکردم!خدایا
بجز خودت به دیگری واگذارش نکن!تویی پروردگار او
پس قرارده بی نیازی درنفسش !یقین دردلش
اخلاص درکردارش!روشنی دردیده اش!بصیرت درقلبش
و روزى پر برکت در زندگیش
آمین
...