عکس ژله انار
منیژه
۵۱
۱.۹k

ژله انار

۵ آذر ۹۸
☕️در این عصر دلپذیر
🌸دیدگانت ازهمیشه شادتر
☕️شهر قلبت زنده و آبادتر
🌸غصه‌هایت دم به دم ای مهربان
☕️در گذرگاه زمان بر بادتر.

☕️عشق و مهربانیت سرشارتر
🌸زندگیت هر آن زیبـاتر

عصرتون بخیر و شادی☕️🌸
...
نظرات