عکس کیک گاتوشا
fatemeh.a ۷۱
۳۰۶
۱.۲k

کیک گاتوشا

۹ آذر ۹۸
اگر در دیده مجنون نشینی...
به غیر از خوبی لیلی نبینی...
لیلی عزیز کیک گاتوشا تقدیم به وجود ماهت...😊

لینک گلاله جونم شاعرخوش ذوقم کار زیباشو ببینید ممنون😉
https://sarashpazpapion.com/user/5c2b0d1c099a96.41819659
...
نظرات