عکس شامی کباب
گل بانو
گل بانو
۲۱
۳۲۴

شامی کباب

۱۴ آذر ۹۸
...
نظرات
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
چادرم تاج بهشتیست که بر سر دارم. یادگار یست که از حضرت مادر دارم
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
ساکن بیرجند و 22سالمه
کاربر فعال سرآشپز پاپیون