عکس کباب سلطانی_دلمه(کلم_برگ مو)
شام یلدای ۹۸
منیژه
۶۹
۱.۶k

کباب سلطانی_دلمه(کلم_برگ مو) شام یلدای ۹۸

۲ دی ۹۸
زمستون جان🌨❄️
سلام..⛄️
ما آمده ایم سه ماه
مهمان روزهای سردت شویم🌨
لباس گرم پوشیده ایم 🧥
تا از سردی دستانت یخ نزنیم🖐
وجود گرممان را آورده ایم♨️
تا از سردی روزهایت🌨
دلمان گرم بماند❤
آمده ایم🚶‍♂
با دفتر مشقمان✍
تا☝
سفیدی دلت...❄️
امیدواری چشمانت...❄️
تحمل و صبوری روزهای سختت...❄️
و جوانه زدن در بهار را
سرمشق کنی برایمان...✍

زمستان تون زیبا❄️🌨
دلتــون گــرم❤
...
نظرات