عکس خوراک بلدرچین
باران سجادی
۲۷
۱.۴k

خوراک بلدرچین

۲۴ دی ۹۸
بی ‌تو
هم می‌شود زندگی کرد
قدمـ زد
چای خورد
فیلم دید
‌سفر رفت
فقط بی ‌تو
نمی‌شود به خواب رفت
...
نظرات