عکس کیک زمستانی
مصی
۰
۹۴۵

کیک زمستانی

۲۵ دی ۹۸
خامه کیک باترکریم سوئیسی ضخیم میزنین روی کیک کاردک راتکان بدین تاشکل برف بشه دکور خانه بیسکوئیت ورویال ایسینگ ودرخت وادم برفی فوندانت
...