عکس سوپ
ندا کلوچه☕
۱.۷k
۲.۷k

سوپ

۱۵ بهمن ۹۸
166_ خدایا ممنونم بخاطر تمام روزمرگی‌های بی دردسر😘😍
167_ خدایا متشکرم برامون سفر جور کردی⛴️🛥️
168_ خدایا جونوم مرسی بهمون خوش گذشت و خاطره خوبی شد🌊☀️
169_ خدایا ممنونم کمک کردی ساندویچ میکرووو خروندم 😬
170_ خدایا شکرت تونستم هول هولکی این سوپو درست کنم تا فاطمه قادری از گروه پرتوم نکنه بیرون با لگد 😂
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#قرار_گروهی
لب تراس گذاشتم و عکسووو فیسو شد😌
اون سبدو که مُعرف حضور هست😎😎 😉
🇮🇷بوی گل و سوسن و یاسمن آید 🇮🇷
#خدایا_شکرت
#ادامه_دارد
...