عکس دم نوش عناب و به
Mahsa97
۱۳۲
۶۰۳

دم نوش عناب و به

۷ اسفند ۹۸
سهههلام...
اینم قرار گروهی چاکر فاطمه قادری جان 😁✋🏻

اقا بعد انتخابات رای آوردن لیست منتخب بنده تصمیم گرفتیم با دوستم بریم دور دور سور بگیریم 😍

در راه برگشت تو تاکسی یهو کرم درونیم از خواب بیدار شد و گفت ها ها ها مهسا یکم کرمت را بریز دلمان شاد شود و... :🤪

من +: بعد چند تا سرفه و جلب شدن بقیه نسبت به من... فاطمه راستی بهت گفتم چند روز خیلی تب داشتم تازه الان بهتر شدم اینقدم سرفه میکنم حس میکنم ته گلوم همش خشک 😩

فاطمه_ : وا مهسا شوخی نکن دیوونه این چه حرفیه 🙄

+:به خدا دیروز بعد رای دادن اومدم خونه همش تب و لرز داشتم رفتم دکتر فوری ازم خون گرفتن گفتن جوابش و امشب برم بگیرم تازه گفتن از خونه در نیام ولی خب بهت قول داده بودم دیگه 😌

_ :وای مهسا نکنه کرونا گرفتی تورو خدا به من نزدیک نشو اینا علائم کرونا تازه برای همین گفت از خونه در نیا تورو خدا به من نچسب اینو زمانی میگفت که من به بغل دستیم چسبیده بودم 🤦🏻‍♀️

مسافرای تاکسی :آقا نگه دار ما پیاده میشیم...
خانوم توروخدا جلو دهنت و بگیر... به من نچسب وااای به من نچسب برو اونور تر 😡

+ : چیه خانوم اصلا هاااااا همتون کرونایی شدین اتفاقا آقا نگه ندار برو اگه من کرونا داشته باشم الان همتون کرونا گرفتین به خاطر خانواده هاتونم نباید پیاده بشین 😎

راننده زد کنار ( خانوم من اصلا کرایه نمیخوام تورو خدا پیاده شو از ماشین من )😥

+:من پیاده هم بشم فایده نداره دیگه چن ماشینتون کرونایی شده اگه همین الان نشورینش تا نیم ساعت دیگه کرونا روش فعال میشه🤪

راننده : خانوم به خدا من بچه بدارم لطفا برین پایین من این ماشین وسیله خرج خانوادم 😥

(آقا من که قصد نداشتم بگم شوخی بود... ولی یهو یکی از درونم گفت مهسا...! من گفتم تو کیستی؟ گفت من وجدانت هستم... گفتم از من چی میخوای... کمتر کرم بریز وگرنه کرمت میکنیم) 😒
منم دیدم به نفعم که تا کرم نشدم کرمم و خفه کنم... 🙄

+: پوقی زدم زیر خنده آقا بابا نترسین دوربین مخفی بود البته بدون دوربینش 😂😂😂

مسافر : (دختر بیمار کاش کرونا داشتی تو سادیسم داری) 😒😒
راننده : (بی مزه از ماشین من پیاده شو ) 😒
فاطی : (شوهرم کردی آدم نشدی بد بخت مجتبی اسکل)
فاطمه الان چند روز باهام قهر 😂😂(بی جنبه)

ولی کلی خندیدم فقط اون زن کنارم نشسته بود 😂😂
#پاپیون
#قرار_گروهی
#کرونا
...
نظرات