عکس شیرینی بهشتی قالبی
مصی
۰
۹۷۹

شیرینی بهشتی قالبی

۱۹ اسفند ۹۸
قرار گروهی .لطفا ورق بزنید من کاکائویی درست کردم با کاتر دانه برف روی شیرینی مدل دادم وبا شکلات سفید تزئین کردم
...