عکس تارت میوه
مطهره
۱۸
۳۱۶

تارت میوه

۲۱ اسفند ۹۸
♡معبودِ زیبایِ من

♡از تو میخواهم تا به دوستانم و همه مردمِ دنیا :

♡اندیشه ای خلاق♡دیده ای بینا
♡گوشی شنوا♡زبانی مهربان
♡دستهایی بخشنده♡پاهایی استوار

♡تنی سالم و تندرست♡قلبی پر از عشق و دلدادگی♡سبد سبد روزی حلال عطا کنی

♡و بیماری ها را ریشه کن کنی و بیماران را شفا بدهی

♡مهربانم میدانیم که دعاهایمان را میشنوی و مستجاب میکنی

♡خداجونم صدهزار بار شکرت برای داده ها و نداده هات که اگر دادی همه از لطفت بوده و اگر ندادی از حکمت و معرفتت بوده🙏♥️
...
نظرات