عکس لوبیا پلو
vida.k
۵۷۸
۱.۳k

لوبیا پلو

۲۴ اسفند ۹۸
لوبیاپلو با سینه مرغ همراه با عشق جان، جناب ته دیگ جان😋🤤
من با این وروجک مجالی برای دیزاین و این جینگول بازیها ندارم‌. عکسهام هم اکثرا مال شب و میز شام و زیر نور لامپه.
ممنونم که عکسهای ساده ی منو لایک میکنید. هدفم همراهی با شماست. اما غذاهام خوشرنگ و رو و خوشمزه ست. گفته باشم😎😅 جرات داری بگو نیست تا بیام چَکیت کنم 😡 🖐 🤣🤣🤣
...
نظرات