عکس ژله خرده شیشه شفاف
Mitra 1370.12.13
۱۰
۶۶۹

ژله خرده شیشه شفاف

۲۶ اسفند ۹۸
#ژله
#خرده_شیشه
این یکی ژله هم در ادامه ژله خرده شیشه پست قبلیه که فرستاده بودم.
دو تا قالب شده بود که درست کردم😊
با دستور دوست عزیزم Negar 2000
...
نظرات