عکس سبزه عید
سهیلا رضایی
۲۸۱
۲.۸k

سبزه عید

۲۶ اسفند ۹۸
این ده جمله را هر روز به خودتان بگویید:

_دیروز گذشت
_من زیبا هستم
_امروز روز من است
_من از پسش برخواهم آمد
_شڪست خوردن اشڪالے ندارد
_تا جاییڪه بتوانم امروز به آدمها ڪمک میڪنم
_من به اندازے ڪافے خوب هستم
_من به انتخاب‌هایم افتخار می‌ڪنم
_من می‌توانم هرآنچه ڪه می‌خواهم باشم
_من خیلے خوش شانسم ڪه سلامت هستم.
_چیزهای بے اهمیت نمیتواند روز من راخراب ‌ڪند.
...
نظرات