عکس توپک خرمایی چهار مغز مغز دار
Najmeh.Hosseini
۱۹
۸۴۶

توپک خرمایی چهار مغز مغز دار

۱ فروردین ۹۹
آخرين روز سال98هم گذشت باهمه بدي هاوشايد خوبي هايش...
بودند کساني که ديگر در بين مان نيستند اما خاطراتشان همچنان در بين ماست....
...
نظرات