عکس خورش سیر قلیه
بهار
۱۳
۵۷۵

خورش سیر قلیه

۹ فروردین ۹۹
سیر قلیه با گوشت بوقلمون.برای پدر دختر رشتی🤣
...
نظرات