عکس کباب ترش ساده

کباب ترش ساده

۱۵ فروردین ۹۹
شمالی و کباب ترشش 😍
کباب روز 13که زحمت شو همسر جان کشید
موادی ک بهش زدم، پیاز، آب انار ترش، کمی رب آلوچه، نمك فلفل کیوی
...
نظرات