عکس نان گرده ی کردستان

نان گرده ی کردستان

۲۸ فروردین ۹۹
خدا به همه ی مردم رحم کنه
وهر چه زودتر ازاین بحران نجاتمون بده
...
نظرات