عکس گز آردی
somayeh khanoum
۱۵
۸۹۹

گز آردی

۱۴ اردیبهشت ۹۹
خدایا جهان پادشاهی تو راست
ز ما خدمت آید خدائی تو راست
پناه بلندی و پستی توئی
همه نیستند آنچه هستی توئی
همه آفریدست بالا و پست
توئی آفرینندهٔ هر چه هست
🌸الهی به امید تو 🌸
...
نظرات