عکس پنیر خانگی

پنیر خانگی

۱۰ خرداد ۹۹
⚘در زندگی هر آدمی یکی انحصاراً باید باشد..
⚘از آن آدم های خاص که هیچ وقت تمام نمیشوند...
⚘یکی که پایه ی شیطنت ها و بی کله بازی هایت باشد..
⚘که هرموقع دلت گرفت دم دست باشد...
⚘که تمام اتفاقات روزمره ات را برایش تعریف کنی و چنان مات و عجیب نگاهت کند که انگار نه انگار همین دیروز وپریروز و روزهای قبل هم تمام اینها را گفته ای...
⚘یکی باید باشد...که وقتی حالت خوب نیست هرجای دنیا که باشد خودش را برساند ،دست تورا بگیرد و تورا به بهترین کافه ی شهرببرد...
⚘کسی که دلش برایت تنگ شود...که جانش به جانت بند باشد...

┄•●❥ ♥️♥️
#پنیرخانگی#شیرمحلی#افطاری#خرمای_کبکاب#دلمه#سرشیر#سبزی_خوردن#میوه#کیک_زبرا
...