عکس کوکو سیب زمینی خام
منیژه
۳۳
۱.۶k

کوکو سیب زمینی خام

۲۹ خرداد ۹۹
🌸 #بهترین_قلب
قلبی که هیچگاه از صداقت خالی
نمیشود
🌸 #بهترین_مردم
کسی که بخاطر خدا دوستت دارد و
فراموشت نمیکند
🌸 #بهترین_روز
روزی که در آن بهترین باشی
🌸 #بهترین_هدیه
دعای خیری که برایت می شود و تو
نمیدانی
...
نظرات