عکس مرنگ
Hirsa.RH
۵۰
۷۲۹

مرنگ

۱۲ تیر ۹۹
سلام‌ عزیزای دل هنرمندم.حال و احوالتون؟
من واسه اولین بار مرنگ درست کردم چقدر که راحت و جالب بود.جاتون سبز
✔صبور باش ؛
و بگذار خالق کارش انجام دهد.
موهبت و برکتی که تو شایسته آن هستی در زمان درست به تو خواهد رسید.🌿تنتون سلامت.
...
نظرات