عکس کوفته بلغور ترکیه
نفس
۵
۱۸۶

کوفته بلغور ترکیه

۱۲ تیر ۹۹
خوشمزه بود فقط چون موادش شل بود مجبور شدم مثل کوکو بریزم تو تابه
...
نظرات