عکس بیسکو کیک

بیسکو کیک

۱۳ تیر ۹۹
خب این بیسکو کیک خوشمزه رو برای تولد یکی از بهترین ها درست کردم 😍😍😍😍😍
برای هانیه جونم که ۱۲ تیر تولدش بود 😚😚😚
با یک روز تاخیر🙈
تولدت مبارک عزیزدلم الهی ۱۲۰ ساله بشی 😍😍😍😘😘😘😘👇
https://sarashpazpapion.com/user/5e7a27270aac86.43669274
شرمنده عکسش خوب نیست مامانم گرفته 😁
چالش نداریم این پست چون پست تولده 🤗🤗
لینک دستور(ویدیو خودم ساز)👇
https://sarashpazpapion.com/video/8d9cdef23e7d6f449544adb12c2f9041
دوستون دارم دلتون شاد 😍😍
...
نظرات