عکس رولت سرد
feryyyy
۳۹
۱k

رولت سرد

۱۷ تیر ۹۹
#رولت سرد
#قرارخواهرانه
سلام گل بانووووووهاااا
این رولت سرد قرارخواهرانه ای بود که شنبه قراربود فرستاده شه..خدا شاهده شنبه طرف صبح خیلی زود و عجله ای درستش کردم که ساعت دوازده ارسالش کنم..و کردم و منتظر بودم ک به نمایش بیاد..که یدفعه دیدم واااای عکسم نیست😌😲😐چرا عایا پاک شده واسه چی..همینطور داشتم با صدای بلند😁با خودم میگفتم که دیدم همسرم داره خنده میکنه..گفتم چیه😒😏چرا میخندی..
گفت که برا عکسه گفتم چطور؟!گفت که مبین ناخاسته پاکش کرده از ترسش بهت چیزی نگفته...حالا توهم چیزی بهش نگی گناه داره بچممم..
گفتم آخه اولین قرار خواهرانه ام بود😟😕⁦☹️⁩
دگه هیچی گذشت تا امروز وقت کردم بفرستم..
حالا شیرینی دانمارکیم هم هنوز تازه صف بررسی رو رد کرده رسیده به نمایش😁😭
اصلااا اینطور بگم همه چی دست بهم میده که من توی قرار هاااا بدقوول باشم و عقب بموونم😧😫.....
از دوست عزیز بابت دستورش ممنونم
...
نظرات