عکس جوجه کباب زعفرانی

جوجه کباب زعفرانی

۱۷ تیر ۹۹
اینم جوجه زعفرونیه کباب بابا نادری😋

بابام کباب هاش و املتاش معروفه😉

مثلا دختر خالم اینا که میخوان شام بیان خونه مامانم اینا،زنگ‌میزنن به بابام میگن عمو نادر یه املت عمو نادری درست کن شام بیایم خونتون😁

کباب بابا نادری هم یوسف اسم گذاشته
ما تو تهران کباب درست نمیکنیم هروقت بابام بیاد کباب رو بابام درست میکنه،هم کوبیده گوشت هم کوبیده مرغ هم جوجه کباب
یوسفم با بابام میره بالا پشت بوم باهم کباب میپزن
وقتی بابام نیست هوس کباب میکنه میگه به بابا نادر بگو بیاد بریم بالا کباب بابا نادری بپزیم بخوریم😉😁
...
نظرات