عکس  کیک گیلاس
محمدمهدی
۱۸۴
۱.۲k

کیک گیلاس

۲۰ تیر ۹۹
اولین ماهگردت مبارک نفسم 😚😚😚❤❤❤❤سلام دوستان گل وبامعرفتم 🙋🙋🙋اولین ماهگردعشق مامان 18تیربود که وقت نشدعکس زودتربفرستم 😍😍این عکس خیلی دوست دارم میخوام توپیجم یادگاری باشه ❤❤❤میدونم مثل بقیه کارام دیده نمیشه یه مدت نبودم کلا فراموشم کردین 😢😢😢😢😢یه چندتاکاردیگه دارم میزارم کلاازاین برنامه میرم محومیشم 😊😊😊😊😊😊😊تواین برنامه کارایی برترمیشن که ارزش برترشدن ندارن کارای خوشگل اصلادیده نمیشن درحقشون بی انصافی میشه 😒😒😒😒برگشتنم بخاطر اجی های گلم اجی ویداجون وزهراجونم (مامان ایسل )و یه عده ای ازدوستان بامعرفتم بود بعدازاین کارکه گذاشتم میرم حیف وقتم اینجا هدربدم 😒😒😒😒😒😒😒
...
نظرات