عکس ماکارانی قرار پاپیونی 
با همکاری مصی جون

ماکارانی قرار پاپیونی با همکاری مصی جون

۳۱ تیر ۹۹
سلام دوستان خوبید خوشید امیدوارم حالتون خوب باشه من ک این ماه اصلا حالم خوب نبود همش یا بیمارستان یا قرنطینه بودم😷😢
هیچ علاقی ب این غذا ندارم یعنی دوست دارم نون خالی بخورم ولی ماکارانی نخورم😣 خب چیکار باید کرد بچها دوسدارن باید بخاطر عشقمون درست کنیم
اینم دخترم اومده درست کرده کار خودم نیست
پاپیون جایگزین نداره😘🙏
...
نظرات