عکس ماکارونی با سویا
ندا کلوچه☕
۱.۱k
۳.۲k

ماکارونی با سویا

۱۸ آبان ۹۸
#ادامه_پُست_قبلی
#شکرگذاری_از_خدا
121_ خدایا ممنونم شرایطی برایم ایجاد کردی که بفهمم چقد از تو دور شدم! 😞
122_ خدایا بخاطر این روزهای سخت، که میدونم بعدا تبدیل به خاطره ای خوش خواهد شد، ازت ممنونم 🙏
123_ خدایا متشکرم بهم تلنگری زدی تا بفهمم راهم اشتباهه 😔
124_ خدایا بخاطر تمام دوستای پاپیونیم که احوال منو میگیرن و مث خواهرای خودمن، شکرت میکنم. ❤️ 👌
125_ خدایا دوس دارم دوباره ندای قبلی خودت بشم 😓
🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
وای دوباره ماکارونی😅😂
#ناهار_دیروز
#خدایا_شکرت
#ادامه_دارد
...