عکس #کیک_شلیل
r.dashti99
۷۷
۱.۸k

#کیک_شلیل

۲۳ مرداد ۹۹
💜عصر هـم
🤍مثل صبح زیباست
💜عصر یعنی عـشق
🤍 و عـشق یعنی
💜 سلامتی شـما
🤍و سلامتی شما یعنی
💜قشنگی این دنیـا
🤍و من در این عصر زیبـا
💜دنیـایی قشنگ
🤍بـرایتان آرزو دارم
💜 عصرتـون بـخیر

عصرونه امروزم😍
دستورش عین #کیک_زردآلو هستش که دوپست قبلی فرستادم. فقط بجای زردآلو برشهای نازکی از شلیل وپرک بادام گذاشتم
...
نظرات