عکس سالاد ماکارونی ساده

سالاد ماکارونی ساده

۲۷ مرداد ۹۹
حواستان باشد
هیچ بوسه ای، جای زخم زبان
را خوب نمی‌کند...

عسل، مرهم نیش زنبور
نیست...اینم سالاد ماکارونی،سالاد پایه ی ثابت مهمونیهام و سالاد فصل
...
نظرات