عکس خورش خلال کرمانشاهی
vida.k
۳۸۸
۱.۷k

خورش خلال کرمانشاهی

۲۲ شهریور ۹۹
فقط در توصیفش یک جمله بگم:
از قرمه سبزی لذیذتر🤤
راستی من یک رگه‌ی کرمانشاهی دارم😎😍
#خورش #خورش_خلال #خورشت_خلال #خورشت_خلال_بادام #خورش_خلال_بادام
...
نظرات