عکس خوراک لوبیا
فـریـبـا
۴۱
۲k

خوراک لوبیا

۲۲ شهریور ۹۹
این همه ی خودرا تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما بخود تبریک گفت.
قدر تو به اندازه ي صبر توست … و رازهایت ، نهفته در صبرهایت اصلا تو آمده اي که صبر کنی !
...
نظرات