عکس جوجه با استخون
miaad
۲۰
۸۰۹

جوجه با استخون

۲۶ شهریور ۹۹
#جوجه
#با استخون
#رستورانکردی
واس۳ تا ۴ نفر دوتا مرغ ۱ کیلوی لازمه ک مثل تصویر خرد کنید ۳۰۰گرم‌پیاز خلال کنید چنگ‌بزنید تا ابش دراد بعد ۴ حبه سیر و یکم ترخون و ۴۰گرم‌نمک و ۱۰گرم فلفل قرمز یک‌پیاله ماست چکیده کمی زعفران اضاف کنید و بگذارید جوجه کارشو انجام بده (جوجرو ۶ساعت فقط تو پیاز چنگ‌خورده بزارید بعد بقیه ماجرا اضاف بشه ک رویایی بشه)
...
نظرات